Ruben Hein gaat aanpoten

Natuurherstel, wij doen het wel...

Ruben Hein heeft samen met Ruurd Jelle van der Leij het platform aanpoten.nu gelanceerd. Aanpoten is een idee om zo simpel mogelijk de biodiversiteit van Nederland te helpen herstellen. Simpelweg door het aanplanten van inheemse struiken en bomen, daar waar er vraag naar is, enerzijds. En anderzijds door een transparant platform te bieden waar je kunt doneren.

Startschot voor dit initiatief was de verkoop van Ruben’s vinyl OCEANS. Per verkochte vinyl zou er 1 boom aangeplant worden. Na een avond aan Ruurd Jelle’s keukentafel kwamen ze erachter dat het allemaal nog effectiever, simpeler en duurzamer kan. In plaats van 1 boom per vinyl, worden er nu wel 4 a 5 struiken en/of bomen geplant.

Op de website zeggen ze zelf: "In ons toekomstbeeld zien we in Nederland een netwerk van miniatuur natuurgebiedjes als springplank voor de biodiversiteit. In eigen beheer van particulieren, boeren, landeigenaren.  

Er moet veel gebeuren in Nederland als het om natuurherstel gaat, en wat ons betreft gebeurt het te langzaam.

Kortom: zorg jij voor de plek of steun je ons, dan zorgen wij voor de struiken en bomen. Natuurherstel, we doen het zelf wel!" 

Verdere informatie over het initiatief en de mogelijkheid om geld en of land te doneren is te vinden op de website.

Donderdag 8 december waren Ruben en Ruurd Jelle op bezoek bij Tijd voor Max, om over het initiatief te praten. De hele uitzending is hier terug te vinden.

More news